turkchat

www.Durusohbet.com

Mobil Sohbet için tıklayın
Sohbet
mirc
21 Ekim 2017

Sohbet nedir ? Söyleşi ne anlamına gelir ?
SOhbet Bir yazarın günlük olaylar arasından seçtiği bir konuyla ilgili kendine özgü görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden karşısındakilerle konuşuyormuş şeklinde anlattığı yazı türüne “sohbet (söyleşi)” denmektedir. Diğer Bir başka deyişle güncel bir mevzuda yazarın okuyucuyla konuşma benzeri bir biçimde samimi ve anlaşılır bir üslupla yazdığı, her türlü özentiden uzak yazılara söyleşi denir. Bu yazı türünde yazar, ele aldığı mevzuyu derinlemesine incelemez, bilimsel bir kanıtlamaı da fakatçlamaz. Yazarın amacı okuyucuyla samimi diyaloglar kurarak yalnız düşüncelerini açıklamaktır. Bu yazılar genellikle gazete ve dergilerde yayınlanır. Hatta gazetelerde sohbet (söyleşi) adı altında bu tür yazıların kaleme alındığı köşelerde bulunabilir. Söyleşi yazılarına eskiden “musahabe” denirdi.

Sohbetin özellikleri şunlardır:

Çoğunlukla, günlük vede popüler mevzuların işlendiği sohbet yazılarında mevzuşma senli benli bir ifade yolu seçilir.
Yazar deyimlerden, atasözlerinden, hatıralardan, halk fıkralarından, nüktelerden, özlü sözlerden çokça yararlanır.
Sohbet türü yazılarda herkesi ilgilendiren mevzular seçilir.
Cümleler, konuşma üslubundadır ve genellikle devriktir.
Yazar karşısında biri varmış gibi sorular sorar, cevaplar verir, düşüncelerini günlük konuşma dili içtenliği içinde açıklar.
Sohbetlerde mevzu uzatılmaz, fazla detayya girilmez, sadece konuya dikkat çekilir, anlatılanlar kanıtlanmaya çalışılmaz, anlatılanlara inanılması için bir gayret ortaya konmaz.
Fakatç, okuyucuyu konu üzerinde düşünmeye davet etmektir.
Bu yazılar gazete ve dergilerde yayımlanabildiği benzer biçimde yazar bu yazıları ek olarak bir kitap olarak da basabilir.
Sohbet türünde makalede olduğu gibi giriş gelime ve sonuç bölümleri bulunur; ancak karşılıklı konuşma havası içinde yazılması ve açıklanan düşüncelerin ispatlanma gereği duyulmadan anlatılması yönünden makaleden ayrılır.
Yazar söyleşi türünde genellikle kişisel düşüncelerini anlatır, bu yüzden de söyleşi türü öznel bir anlatıma sahiptir.
Sohbetle İlgili Kavramlar

sohbet: dostça, dostça konuşarak hoş bir süre geçirme, söyleşi, yârenlik, hasbihâl.

Söylekişi: dostça, arkadaşça karşılıklı mevzuşma, hasbihâl, sohbet anlamına gelirken bu terimin edebiyattaki anlamı: Bir bilim veya sanat konusunu, mevzuşmayı andıran şekilde inceleyerek anlatan edebiyat türüdür.

Musahabe: mevzuşma, görüşme, söyleşi.

Hoşsohbet: Güzel ve tatlı konuşkan vede konuşma yapan kimse.

Nükte: İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri.

Nüktedan: Nükteli ve ince anlamlı ,fadelerle karşısındakini düşündüren kimse.

Türk Edebiyatında söyleşi nedir

 

sohbet türünün samimi havası ve bu türün okuyucuyla kurduğu sıcak iletişimden dolayı pek çok yazarımız bu yazı türünde örnekler vermiştir. Bu yazarlarımızdan bir kısmı ise bu yazılarını bir kitapta biriktirerek yayınlamıştır. Türk edebiyatının önemli gazetecilerinden kabul edilen Ahmet Rasim bu yazarlarımızdan biridir. Sanatçının “Ramazan Sohbetleri” adlı eseri sohbet türündeki yazılarını topladığı bir eseridir. Bu türe ilişik eserler diğer düzyazı çeşitleriyle birlikte Cumhuriyet döneminde gelişmiştir. Suut Kemal Yetkin’in “Edebiyat Söyleşileri”, Şevket Rado’nun “Eşref Saati”, Melih Cevdet Anday’ın Dilimiz Üzerine söyleşileri, Nurullah Ataç’ın “Karalama Defteri” bu türde yazılmış yazıları içerisinde barındıran eserlerdir. Ek olarak Cenap Şahabettin, Refik Halit Karay, Hasan Ali Yücel, Attila İlhan şeklinde yazarlarımız da bu türde eserler vermiş bulunmaktadırlar

Yazar
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   765 Görüntüleme

#chat Kategorisinden Daha Fazla İçerik

Yoruma Kapalı.

Site Haritası
( We love Google )